NOF

Glyceryl-N-(2-methacryloyloxyethyl) carbamate, octadecyl methacrylate copolymer合成神经酰胺聚合物*

能够形成网状膜,温和地包裹着肌肤,重塑弹性、柔嫩肌肤。在结构上与神经酰胺高度相似,所以对肌肤有良好的亲和性。肤感滑爽,对各种化妆品原料都有良好的相容性

洗护类产品0.5%~5%

包装24kg

更多咨询